Media

Adres

Gospodarstwo Sadownicze
Paulina i Łukasz Leguccy
Trzylatków Duży 23
05-620 Błedów
0605 654 408
info at borowki.info.pl


Designed by:

Borówka

 

Rodzaj borówka (Vaccinium) w stanie naturalnym występuje na półkuli północnej. Reprezentowany jest on przez wiele gatunków. Na kontynencie europejskim i w Azji najliczniejszą grupę stanowią borówka czernica (V. myrtillus L.), brusznica (V. vitis-idaea L.), i błotna (V. uliginosum L.), potocznie zwana łochynią . Nie odegrały one jednak znaczącej roli w produkcji towarowej. Ameryka Północna charakteryzuje się występowaniem dużych ilości gatunków z tego rodzaju. Do najważniejszych należy zaliczyć: borówkę niską (V. angustifolium L.), wysoką (V. corymbosum L.) i rózgowatą (V. ashei Reade). Spośród nich największe znaczenie gospodarcze ma borówka wysoka. Jako roślina uprawna rozpowszechniła się ona również na naszym kontynencie.