Borowka-cz. 1

 Wpływ nawożenia, ściółkowania i nawadniania na wzrost i plonowanie borówki wysokiej odm. Bluecrop